Polityka prywatności

  1. Postanowienia Ogólne i Administrator Danych.

1.1 Administratorem danych jest Fundacja „Nil Sine Numine” kol. Nowe Miasto 10, 16-080 Tykocin. KRS. 0000855157. NIP. 9662142353. REGON. 386773585

Ochrona danych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a ich przechowywanie ma miejsce na zabezpieczonych serwerach.

1.2 Dla interpretacji terminów stosuje się słowniczek Regulaminu lub tak jak zostało to opisane w

Polityce Prywatności.

1.3 Na potrzeby lepszego odbioru Polityki Prywatności termin „Użytkownik” zastąpiony został

określeniem „Ty”,  „Administrator” – „My”. Termin „RODO” oznacza Rozporządzenie Parlamentu

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w

związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz

uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

1.4 Szanujemy prawo do prywatności i dbamy o bezpieczeństwo danych. W tym celu używany jest

m.in. bezpieczny protokół szyfrowania komunikacji (SSL).

1.5 Dane osobowe podawane na stronie obozydzieciece.pl są traktowane jako poufne i nie są widoczne dla osób nieuprawnionych.

1.6 Fundacja „Nil Sine Numine” jest administratorem danych swoich klientów. Oznacza to, że jeśli posiadasz Konto na naszej stronie, to przetwarzamy Twoje dane jak: imię, nazwisko, adres e-mail, adres do wysyłki, numer telefonu oraz adres IP. Jest także administratorem danych osób zapisanych na newsletter.

  1. Cel i zakres zbierania danych oraz odbiorcy danych

2.1. Cel i zakres zbierania Twoich danych osobowych przez Nas za każdym razem wynikają z Twojej

zgody lub przepisów prawa. Na przykład jeśli zaznaczyłeś odbiór osobisty, to Twoje dane nie będą już

udostępniane przewoźnikowi w celu dostarczenia Twojej paczki na nasze zlecenie.

2.2. Możliwe cele zbierania Twoich danych przez nas, czyli Administratora:

– zawarcie i realizacja Umowy Sprzedaży;

– marketing bezpośredni naszych własnych produktów i usług.

2.3. Inne cele, dla których mogą być przetwarzane Twoje dane, wynikać mogą tylko z dobrowolnie

wyrażonych zgód oraz obowiązujących przepisów prawa.

2.4. Możliwi odbiorcy Twoich Danych Osobowych:

– w przypadku jeśli korzystasz w naszym sklepie ze sposobu dostawy przesyłką pocztową lub

przesyłką kurierską, to udostępniamy Twoje dane magazynowi wysyłkowemu, a także wybranemu

przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na nasze zlecenie.

– w przypadku jeśli korzystasz w naszym sklepie ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą

płatniczą, to udostępniamy Twoje dane wybranemu podmiotowi obsługującemu i księgującemu

powyższe płatności w naszym sklepie.

2.5. Możemy przetwarzać następujące Twoje dane:

– Jeśli korzystasz ze sklepu obozydzieciece.pl: imię i nazwisko; adres poczty elektronicznej; numer

telefonu kontaktowego; adres dostawy (ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres zamieszkania/prowadzenia działalności/siedziby (jeżeli jest inny niż adres dostawy), nr rachunku bankowego. W wypadku jeśli nie jesteś Konsumentem, to możemy przetwarzać dodatkowo nazwę firmy oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP) Klienta.

– poprzez uzupełnienie danych zawartych w formularzu Facebook Lead przekazujesz nam

każdorazowo wskazane w formularzu Dane Osobowe, mogące obejmować w szczególności: imię,

nazwisko, adres e-mail, numer telefonu.

2.6. Podanie przez Ciebie Danych Osobowych jest dobrowolne, jednakże konieczne do zawarcia i

wykonania Umowy Sprzedaży, a także jej rozliczenia.

2.7. Podanie Danych Osobowych może być niezbędne do zawarcia i realizacji Umowy o Świadczenie

Usług. Każdorazowo zakres wymaganych do zawarcia odpowiedniej umowy danych wskazany jest

uprzednio w Sklepie Internetowym, w ramach innych kanałów komunikacji z Klientem lub w

Regulaminie.

2.8. Podstawą przetwarzania Twoich danych jest konieczność realizacji umowy, której jest stroną lub

podjęcia na Twoje żądanie działań przed jej zawarciem. W przypadku przetwarzania Twoich danych w

celu marketingu bezpośredniego naszych własnych produktów lub usług podstawą takiego

przetwarzania jest wypełnienie prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez nas.

2.9. Nie przekazujemy, ani nie mamy zamiaru przekazywać Twoich danych osobowych do państwa

trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

2.10. Twoje dane osobowe będą przechowywane przez nas okres 5 lat, licząc od początku roku

następującego po roku, w którym została wyrażona zgoda na przetwarzanie danych osobowych.

 

3 Twoje Prawa zgodnie z RODO:

3.1. Posiadasz prawo dostępu do treści Twoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub

ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i

przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do

wniesienia skargi do organu nadzorczego. Wystarczy, że skontaktujesz się z nami w tej sprawie pod

adresem e-mail: kurnikpolski@wp.pl, telefonicznie pod numerem telefonu: 601 955 795  lub listownie na adres: Fundacja „Nil Sine Numine” kol. Nowe Miasto 10 16-080 Tykocin .

4 Newsletter – informacje handlowe:

4.1.  Posiadamy techniczną możliwość komunikowania się z Tobą na odległość.

4.2. Informacje handlowe związane z prowadzoną przez nas działalnością (informacje o nowościach,

promocjach i aktualnościach) mogą być przesyłane wyłącznie zgodnie z wyrażoną przez Ciebie wolą

w celu realizacji umowy o świadczenie usługi Newsletter.

5 Informacje Techniczne

5.1. Informacje techniczne – pliki cookie. Podczas korzystania przez Ciebie ze Sklepu

Internetowego obozydzieciece.pl na Twoim  urządzeniu końcowym (komputerze, smartfonie, tablecie itp.)

zapisywane są niewielkie pliki (w szczególności tekstowe), zawierające informacje niezbędne do

prawidłowego korzystania ze Sklepu Internetowego obozydzieciece.pl tzw. pliki cookie.

Dzięki zapisaniu tych plików na Twoim urządzeniu możliwe jest m. in. zapamiętanie danych

logowania, dzięki czemu nie ma konieczności każdorazowo wpisywać loginu i hasła, zapamiętanie

towarów dodanych przez Ciebie do koszyka. Dzięki plikom cookie możliwe jest zbieranie danych

statystycznych Sklepu Internetowego obozydzieciece.pl.

Pliki cookie nie zawierają danych identyfikujących Ciebie, na ich podstawie nie można ustalić

czyjejkolwiek tożsamości. Pliki te nie są w żaden sposób szkodliwe dla Twojego urządzenia i nie

zmieniają jego ustawień ani ustawień zainstalowanego na nim oprogramowania. Odczytanie

zawartości tych plików możliwe jest jedynie przez serwer, który je utworzył.

W trakcie korzystania przez Ciebie ze Sklepu Internetowego obozydzieciece.pl korzystamy z dwóch

rodzajów plików cookie: sesyjnych oraz stałych. Pliki sesyjne to pliki tymczasowe, które

przechowywane są w Twoim urządzeniu do czasu wylogowania ze Sklepu Internetowego

obozydzieciece.pl; opuszczenia Sklepu Internetowego lub zamknięcia przeglądarki. Stałe pliki są

przechowywane w Twoim urządzeniu przez czas określony w parametrach tych plików lub do

momentu ich usunięcia przez Ciebie.

5.2 Jakie pliki cookie wykorzystujemy?

  1. a) Pliki niezbędne do działania Sklepu – pliki te umożliwiają prawidłowe działanie Sklepu

Internetowego obozydzieciece.pl, logowanie do Sklepu, nawigowanie po Sklepie, dokonywanie zakupów

oraz pobieranie ze Sklepu zakupionych plików bez ich zapisania na Twoim urządzeniu korzystanie ze

Sklepu może być niemożliwe;

  1. b) Pliki zapewniające bezpieczeństwo transakcji dokonywanych w obrębie Sklepu. Brak tych plików

uniemożliwi bezpieczne dokonanie transakcji;

  1. c) Pliki statystyczne – umożliwiają zbieranie przez nas informacji statystycznych na temat sposobu

korzystania ze Sklepu;

  1. d) Pliki funkcjonalne – pliki umożliwiające zapamiętanie Twoich ustawień i preferencji. Dzięki zapisaniu

tych plików na Twoim urządzeniu m. in. nie trzeba każdorazowo wpisywać loginu i hasła;

  1. e) Pliki społecznościowe – umożliwiające integrację serwisów społecznościowych (m. in. Facebook,

Google+, Pinterest), z których korzystasz, ze Sklepem;

  1. f) Pliki marketingowe- umożliwiające nam reklamowanie naszych produktów- więcej o tej technologii

przeczytasz w punkcie 5.4.

5.3 Co zrobić, jeśli nie zgadzasz się na zapisywanie plików na Twoim urządzeniu?

Najczęściej ustawienia przeglądarki domyślnie dopuszczają zapisywanie plików cookie. Jeżeli nie

zgadzasz się, na zapisywanie tych plików na swoim urządzeniu, trzeba odpowiednio zmienić

ustawienia swojej przeglądarki internetowej. Zmiana może polegać na niezapisywaniu plików cookie

na swoim urządzeniu, bądź na każdorazowym informowaniu Ciebie o zapisaniu danego pliku na

swoim urządzeniu. Można również za każdym razem po wizycie w Sklepie usuwać pliki ze swojego

urządzenia. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookie dostępne są w

ustawieniach oraz w sekcji "Pomoc" Twojej przeglądarki internetowej. Prosimy pamiętać jednak, że ograniczenia w stosowaniu plików cookie mogą utrudnić lub uniemożliwić korzystanie ze Sklepu. Ustawienia przeglądarki Twojego urządzenia pozwalające na zapisywanie plików oznaczają, że wyrażasz zgodę, aby pliki te zapisywane były na Twoim urządzeniu.

Informacja o wykorzystywanych technologiach śledzących:

  1. Google ADS. Korzystamy z narzędzi marketingowych Google ADS zapewnianych przez

Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Z pomocą Google

ADS promujemy naszą stronę internetową w wynikach wyszukiwania oraz na stronach osób

trzecich. Wykorzystujemy również narzędzia remarketingowe. Działania w tym zakresie

realizujemy, opierając się na naszym prawnie uzasadnionym interesie w postaci marketingu

własnych produktów lub usług.

Przy okazji odwiedzin naszej strony internetowej automatycznie pozostawiany jest w Twoim

urządzeniu plik remarketing cookie firmy Google, który z pomocą pseudonimowego

identyfikatora (ID) oraz na podstawie odwiedzanych przez Ciebie stron umożliwia wyświetlanie

reklam opartych na zainteresowaniach.

Dalsze przetwarzanie danych ma miejsce tylko wtedy, gdy wyraziłeś zgodę wobec Google na

łączenie historii przeglądania i użycia aplikacji z Twoim kontem oraz wykorzystanie informacji

z Twojego konta Google do personalizowania reklam, które wyświetlane są na stronach

internetowych. Jeśli w takim przypadku będziesz zalogowany podczas wizyty na naszej

stronie internetowej w serwisie Google, Google wykorzysta Twoje dane razem z danymi

Google ADS w celu stworzenia i zdefiniowania list grup docelowych dla celów remarketingu na

różnych urządzeniach. W tym celu Google łączy tymczasowo Twoje dane osobowe z danymi

Google ADS, aby utworzyć grupy docelowe.

Z uwagi na to, że Google LLC posiada siedzibą w USA i wykorzystuje infrastrukturę

techniczną znajdującą się w USA, przystąpił do programu EU-US-Privacy Shield w celu

zapewnienia odpowiedniego poziomu ochrony danych osobowych wymaganego przez

przepisu europejskie. W ramach umowy pomiędzy USA a Komisją Europejską ta ostatnia

 

stwierdziła odpowiedni poziom ochrony danych w przypadku przedsiębiorstw posiadających

certyfikat Privacy Shield. Możesz dezaktywować cookies wykorzystywane do remarketingu w

ramach ustawień swojego konta Google: https://adssettings.google.com. Jeżeli jesteś

zainteresowany szczegółami związanymi z przetwarzaniem danych w ramach Google ADS,

zachęcamy do zapoznania się z polityką prywatności Google:

https://policies.google.com/privacy.

 

  1. Facebook Pixel. Korzystamy z narzędzi marketingowych dostępnych w ramach serwisu

Facebook i zapewnianych przez Facebook Inc., 1601 S. California Ave. Palo Alto, CA 94304,

USA. W ramach tych narzędzi kierujemy do Ciebie reklamy w serwisie Facebook. Działania w

tym zakresie realizujemy, opierając się na naszym prawnie uzasadnionym interesie w postaci

marketingu własnych produktów lub usług. W celu kierowania do Ciebie reklam

spersonalizowanych pod kątem Twoich zachowań w naszej witrynie, zaimplementowaliśmy w

ramach naszych stron Pixel Facebooka, który w sposób automatyczny gromadzi informacje o

Twoim korzystaniu z naszej witryny w zakresie przeglądanych stron. Zgromadzone w ten

sposób informacje są najczęściej przekazywane do serwera Facebooka w Stanach

Zjednoczonych i tam przechowywane.

Informacje zbierane w ramach Pixela Facebooka są anonimowe, tj. nie pozwalają nam na

Twoją identyfikację. Wiemy jedynie, jakie działania podjąłeś w ramach naszej strony.

Informujemy Cię jednak, że Facebook może łączyć te informacje z innymi informacjami o

Tobie zebranymi w ramach korzystania przez Ciebie z serwisu Facebook i wykorzystywać dla

swoich własnych celów, w tym marketingowych. Takie działania Facebooka nie są już zależne

od nas, a informacji o nich możesz szukać bezpośrednio w polityce prywatności Facebooka:

https://www.facebook.com/privacy/explanation. Z poziomu swojego konta na Facebooku

możesz również zarządzać swoimi ustawieniami prywatności.

 

Z uwagi na to, że Facebook Inc. posiada siedzibą w USA i wykorzystuje infrastrukturę

techniczną znajdującą się w USA, przystąpił do programu EU-US-Privacy Shield w celu

zapewnienia odpowiedniego poziomu ochrony danych osobowych wymaganego przez

przepisu europejskie. W ramach umowy pomiędzy USA a Komisją Europejską ta ostatnia

stwierdziła odpowiedni poziom ochrony danych w przypadku przedsiębiorstw posiadających

certyfikat Privacy Shield.

5.5 Pozostałe informacje techniczne

Twoje dane osobowe są przechowywane w bazie danych, w której zastosowano środki techniczne i

organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych zgodne z wymaganiami określonymi

przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa dotyczące ochrony danych osobowych. Dostęp do

bazy mają jedynie osoby, posiadające upoważnienia nadane przez administratora danych.