Polityka prywatności

Polityka prywatności
1. Postanowienia Ogólne i Administrator Danych.
1.1 Administratorem danych jest Fundacja „Nil Sine Numine” kol. Nowe Miasto 10, 16-080 Tykocin. KRS. 0000855157. NIP. 9662142353. REGON. 386773585
Ochrona danych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a ich przechowywanie ma miejsce na zabezpieczonych serwerach.
1.2 Dla interpretacji terminów stosuje się słowniczek Regulaminu lub tak jak zostało to opisane w
Polityce Prywatności.
1.3 Na potrzeby lepszego odbioru Polityki Prywatności termin „Użytkownik” zastąpiony został
określeniem „Ty”, „Administrator” – „My”. Termin „RODO” oznacza Rozporządzenie Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w
związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
1.4 Szanujemy prawo do prywatności i dbamy o bezpieczeństwo danych. W tym celu używany jest
m.in. bezpieczny protokół szyfrowania komunikacji (SSL).
1.5 Dane osobowe podawane na stronie obozydzieciece.pl są traktowane jako poufne i nie są widoczne dla osób nieuprawnionych.
1.6 Fundacja „Nil Sine Numine” jest administratorem danych swoich klientów. Oznacza to, że jeśli posiadasz Konto na naszej stronie, to przetwarzamy Twoje dane jak: imię, nazwisko, adres e-mail, adres do wysyłki, numer telefonu oraz adres IP. Jest także administratorem danych osób zapisanych na newsletter.
2. Cel i zakres zbierania danych oraz odbiorcy danych
2.1. Cel i zakres zbierania Twoich danych osobowych przez Nas za każdym razem wynikają z Twojej
zgody lub przepisów prawa. Na przykład jeśli zaznaczyłeś odbiór osobisty, to Twoje dane nie będą już
udostępniane przewoźnikowi w celu dostarczenia Twojej paczki na nasze zlecenie.
2.2. Możliwe cele zbierania Twoich danych przez nas, czyli Administratora:
– zawarcie i realizacja Umowy Sprzedaży;
– marketing bezpośredni naszych własnych produktów i usług.
2.3. Inne cele, dla których mogą być przetwarzane Twoje dane, wynikać mogą tylko z dobrowolnie
wyrażonych zgód oraz obowiązujących przepisów prawa.
2.4. Możliwi odbiorcy Twoich Danych Osobowych:
– w przypadku jeśli korzystasz w naszym sklepie ze sposobu dostawy przesyłką pocztową lub
przesyłką kurierską, to udostępniamy Twoje dane magazynowi wysyłkowemu, a także wybranemu
przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na nasze zlecenie.
– w przypadku jeśli korzystasz w naszym sklepie ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą
płatniczą, to udostępniamy Twoje dane wybranemu podmiotowi obsługującemu i księgującemu
powyższe płatności w naszym sklepie.
2.5. Możemy przetwarzać następujące Twoje dane:
– Jeśli korzystasz ze sklepu obozydzieciece.pl: imię i nazwisko; adres poczty elektronicznej; numer
telefonu kontaktowego; adres dostawy (ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres zamieszkania/prowadzenia działalności/siedziby (jeżeli jest inny niż adres dostawy), nr rachunku bankowego. W wypadku jeśli nie jesteś Konsumentem, to możemy przetwarzać dodatkowo nazwę firmy oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP) Klienta.
– poprzez uzupełnienie danych zawartych w formularzu Facebook Lead przekazujesz nam
każdorazowo wskazane w formularzu Dane Osobowe, mogące obejmować w szczególności: imię,
nazwisko, adres e-mail, numer telefonu.
2.6. Podanie przez Ciebie Danych Osobowych jest dobrowolne, jednakże konieczne do zawarcia i
wykonania Umowy Sprzedaży, a także jej rozliczenia.
2.7. Podanie Danych Osobowych może być niezbędne do zawarcia i realizacji Umowy o Świadczenie
Usług. Każdorazowo zakres wymaganych do zawarcia odpowiedniej umowy danych wskazany jest
uprzednio w Sklepie Internetowym, w ramach innych kanałów komunikacji z Klientem lub w
Regulaminie.
2.8. Podstawą przetwarzania Twoich danych jest konieczność realizacji umowy, której jest stroną lub
podjęcia na Twoje żądanie działań przed jej zawarciem. W przypadku przetwarzania Twoich danych w
celu marketingu bezpośredniego naszych własnych produktów lub usług podstawą takiego
przetwarzania jest wypełnienie prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez nas.
2.9. Nie przekazujemy, ani nie mamy zamiaru przekazywać Twoich danych osobowych do państwa
trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
2.10. Twoje dane osobowe będą przechowywane przez nas okres 5 lat, licząc od początku roku
następującego po roku, w którym została wyrażona zgoda na przetwarzanie danych osobowych.

3 Twoje Prawa zgodnie z RODO:
3.1. Posiadasz prawo dostępu do treści Twoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub
ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i
przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do
wniesienia skargi do organu nadzorczego. Wystarczy, że skontaktujesz się z nami w tej sprawie pod
adresem e-mail: kurnikpolski@wp.pl, telefonicznie pod numerem telefonu: 601 955 795 lub listownie na adres: Fundacja „Nil Sine Numine” kol. Nowe Miasto 10 16-080 Tykocin .
4 Newsletter – informacje handlowe:
4.1. Posiadamy techniczną możliwość komunikowania się z Tobą na odległość.
4.2. Informacje handlowe związane z prowadzoną przez nas działalnością (informacje o nowościach,
promocjach i aktualnościach) mogą być przesyłane wyłącznie zgodnie z wyrażoną przez Ciebie wolą
w celu realizacji umowy o świadczenie usługi Newsletter.
5 Informacje Techniczne
5.1. Informacje techniczne – pliki cookie. Podczas korzystania przez Ciebie ze Sklepu
Internetowego obozydzieciece.pl na Twoim urządzeniu końcowym (komputerze, smartfonie, tablecie itp.)
zapisywane są niewielkie pliki (w szczególności tekstowe), zawierające informacje niezbędne do
prawidłowego korzystania ze Sklepu Internetowego obozydzieciece.pl tzw. pliki cookie.
Dzięki zapisaniu tych plików na Twoim urządzeniu możliwe jest m. in. zapamiętanie danych
logowania, dzięki czemu nie ma konieczności każdorazowo wpisywać loginu i hasła, zapamiętanie
towarów dodanych przez Ciebie do koszyka. Dzięki plikom cookie możliwe jest zbieranie danych
statystycznych Sklepu Internetowego obozydzieciece.pl.
Pliki cookie nie zawierają danych identyfikujących Ciebie, na ich podstawie nie można ustalić
czyjejkolwiek tożsamości. Pliki te nie są w żaden sposób szkodliwe dla Twojego urządzenia i nie
zmieniają jego ustawień ani ustawień zainstalowanego na nim oprogramowania. Odczytanie
zawartości tych plików możliwe jest jedynie przez serwer, który je utworzył.
W trakcie korzystania przez Ciebie ze Sklepu Internetowego obozydzieciece.pl korzystamy z dwóch
rodzajów plików cookie: sesyjnych oraz stałych. Pliki sesyjne to pliki tymczasowe, które
przechowywane są w Twoim urządzeniu do czasu wylogowania ze Sklepu Internetowego
obozydzieciece.pl; opuszczenia Sklepu Internetowego lub zamknięcia przeglądarki. Stałe pliki są
przechowywane w Twoim urządzeniu przez czas określony w parametrach tych plików lub do
momentu ich usunięcia przez Ciebie.
5.2 Jakie pliki cookie wykorzystujemy?
a) Pliki niezbędne do działania Sklepu – pliki te umożliwiają prawidłowe działanie Sklepu
Internetowego obozydzieciece.pl, logowanie do Sklepu, nawigowanie po Sklepie, dokonywanie zakupów
oraz pobieranie ze Sklepu zakupionych plików bez ich zapisania na Twoim urządzeniu korzystanie ze
Sklepu może być niemożliwe;
b) Pliki zapewniające bezpieczeństwo transakcji dokonywanych w obrębie Sklepu. Brak tych plików
uniemożliwi bezpieczne dokonanie transakcji;
c) Pliki statystyczne – umożliwiają zbieranie przez nas informacji statystycznych na temat sposobu
korzystania ze Sklepu;
d) Pliki funkcjonalne – pliki umożliwiające zapamiętanie Twoich ustawień i preferencji. Dzięki zapisaniu
tych plików na Twoim urządzeniu m. in. nie trzeba każdorazowo wpisywać loginu i hasła;
e) Pliki społecznościowe – umożliwiające integrację serwisów społecznościowych (m. in. Facebook,
Google+, Pinterest), z których korzystasz, ze Sklepem;
f) Pliki marketingowe- umożliwiające nam reklamowanie naszych produktów- więcej o tej technologii
przeczytasz w punkcie 5.4.
5.3 Co zrobić, jeśli nie zgadzasz się na zapisywanie plików na Twoim urządzeniu?
Najczęściej ustawienia przeglądarki domyślnie dopuszczają zapisywanie plików cookie. Jeżeli nie
zgadzasz się, na zapisywanie tych plików na swoim urządzeniu, trzeba odpowiednio zmienić
ustawienia swojej przeglądarki internetowej. Zmiana może polegać na niezapisywaniu plików cookie
na swoim urządzeniu, bądź na każdorazowym informowaniu Ciebie o zapisaniu danego pliku na
swoim urządzeniu. Można również za każdym razem po wizycie w Sklepie usuwać pliki ze swojego
urządzenia. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookie dostępne są w
ustawieniach oraz w sekcji "Pomoc" Twojej przeglądarki internetowej. Prosimy pamiętać jednak, że ograniczenia w stosowaniu plików cookie mogą utrudnić lub uniemożliwić korzystanie ze Sklepu. Ustawienia przeglądarki Twojego urządzenia pozwalające na zapisywanie plików oznaczają, że wyrażasz zgodę, aby pliki te zapisywane były na Twoim urządzeniu.
Informacja o wykorzystywanych technologiach śledzących:
1. Google ADS. Korzystamy z narzędzi marketingowych Google ADS zapewnianych przez
Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Z pomocą Google
ADS promujemy naszą stronę internetową w wynikach wyszukiwania oraz na stronach osób
trzecich. Wykorzystujemy również narzędzia remarketingowe. Działania w tym zakresie
realizujemy, opierając się na naszym prawnie uzasadnionym interesie w postaci marketingu
własnych produktów lub usług.
Przy okazji odwiedzin naszej strony internetowej automatycznie pozostawiany jest w Twoim
urządzeniu plik remarketing cookie firmy Google, który z pomocą pseudonimowego
identyfikatora (ID) oraz na podstawie odwiedzanych przez Ciebie stron umożliwia wyświetlanie
reklam opartych na zainteresowaniach.
Dalsze przetwarzanie danych ma miejsce tylko wtedy, gdy wyraziłeś zgodę wobec Google na
łączenie historii przeglądania i użycia aplikacji z Twoim kontem oraz wykorzystanie informacji
z Twojego konta Google do personalizowania reklam, które wyświetlane są na stronach
internetowych. Jeśli w takim przypadku będziesz zalogowany podczas wizyty na naszej
stronie internetowej w serwisie Google, Google wykorzysta Twoje dane razem z danymi
Google ADS w celu stworzenia i zdefiniowania list grup docelowych dla celów remarketingu na
różnych urządzeniach. W tym celu Google łączy tymczasowo Twoje dane osobowe z danymi
Google ADS, aby utworzyć grupy docelowe.
Z uwagi na to, że Google LLC posiada siedzibą w USA i wykorzystuje infrastrukturę
techniczną znajdującą się w USA, przystąpił do programu EU-US-Privacy Shield w celu
zapewnienia odpowiedniego poziomu ochrony danych osobowych wymaganego przez
przepisu europejskie. W ramach umowy pomiędzy USA a Komisją Europejską ta ostatnia

stwierdziła odpowiedni poziom ochrony danych w przypadku przedsiębiorstw posiadających
certyfikat Privacy Shield. Możesz dezaktywować cookies wykorzystywane do remarketingu w
ramach ustawień swojego konta Google: https://adssettings.google.com. Jeżeli jesteś
zainteresowany szczegółami związanymi z przetwarzaniem danych w ramach Google ADS,
zachęcamy do zapoznania się z polityką prywatności Google:
https://policies.google.com/privacy.

1. Facebook Pixel. Korzystamy z narzędzi marketingowych dostępnych w ramach serwisu
Facebook i zapewnianych przez Facebook Inc., 1601 S. California Ave. Palo Alto, CA 94304,
USA. W ramach tych narzędzi kierujemy do Ciebie reklamy w serwisie Facebook. Działania w
tym zakresie realizujemy, opierając się na naszym prawnie uzasadnionym interesie w postaci
marketingu własnych produktów lub usług. W celu kierowania do Ciebie reklam
spersonalizowanych pod kątem Twoich zachowań w naszej witrynie, zaimplementowaliśmy w
ramach naszych stron Pixel Facebooka, który w sposób automatyczny gromadzi informacje o
Twoim korzystaniu z naszej witryny w zakresie przeglądanych stron. Zgromadzone w ten
sposób informacje są najczęściej przekazywane do serwera Facebooka w Stanach
Zjednoczonych i tam przechowywane.
Informacje zbierane w ramach Pixela Facebooka są anonimowe, tj. nie pozwalają nam na
Twoją identyfikację. Wiemy jedynie, jakie działania podjąłeś w ramach naszej strony.
Informujemy Cię jednak, że Facebook może łączyć te informacje z innymi informacjami o
Tobie zebranymi w ramach korzystania przez Ciebie z serwisu Facebook i wykorzystywać dla
swoich własnych celów, w tym marketingowych. Takie działania Facebooka nie są już zależne
od nas, a informacji o nich możesz szukać bezpośrednio w polityce prywatności Facebooka:
https://www.facebook.com/privacy/explanation. Z poziomu swojego konta na Facebooku
możesz również zarządzać swoimi ustawieniami prywatności.

Z uwagi na to, że Facebook Inc. posiada siedzibą w USA i wykorzystuje infrastrukturę
techniczną znajdującą się w USA, przystąpił do programu EU-US-Privacy Shield w celu
zapewnienia odpowiedniego poziomu ochrony danych osobowych wymaganego przez
przepisu europejskie. W ramach umowy pomiędzy USA a Komisją Europejską ta ostatnia
stwierdziła odpowiedni poziom ochrony danych w przypadku przedsiębiorstw posiadających
certyfikat Privacy Shield.
5.5 Pozostałe informacje techniczne
Twoje dane osobowe są przechowywane w bazie danych, w której zastosowano środki techniczne i
organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych zgodne z wymaganiami określonymi
przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa dotyczące ochrony danych osobowych. Dostęp do
bazy mają jedynie osoby, posiadające upoważnienia nadane przez administratora danych.

icon-1.png

O nas

Nasze obozy dedykowane są głównie początkującym adeptom sztuki jeździeckiej. Skupiają się na nauce i doskonaleniu dzieci, a także uczą podstaw dotyczących pielęgnacji koni. Obozy dla dzieci w naturze, gdzie obcują nieustannie ze zwierzętami: końmi, psami, kotkami królikami, kurami, gęśmi, które karmią to rozwiązanie, które zaspokaja rosnącą potrzebę dzieci do bycia w naturze.
icon-2.png

Adres

Fundacja Nil Sine Numinekolonia Nowe Miasto 1016-080 Tykocin
Newsletter

ObozyDziecięce Kurnik Polski © 2024. Wszelkie prawa zastrzerzone.

Skip to content